Lekkasjehåndtering

Leakage on a metal pipe

Stopp lekkasjen og gjør virksomheten mer effektiv og bærekraftig.

Differansen mellom den mengden vann et vannverk pumper inn i distribusjonssystemet sitt og den mengden vann det fakturerer for, kalles lekkasjenivået. Store mengder rent drikkevann går til spille på grunn av lekkasjer og unøyaktige målere hos forbrukerne.

NIRAS har erfaring med å redusere lekkasjenivået hos vannforsyningsselskaper verden over. I Oslo, hvor lekkasjenivået ligger på rundt 20 prosent, har NIRAS utviklet et online overvåkningssystem som gir oversikt over vannet i ledningsnettet i sanntid. Dette systemet dekker 20 prosent av distribusjonsnettverket som når ut til en stor del av byens innbyggere. Systemet er første skritt i å redusere antall lekkasjer.

Reduksjon til et økonomisk rimelig nivå

Å redusere vannsvinn gjør virksomheten til et vannverk mer kostnadseffektiv og mer bærekraftig på samme tid. Et visst vannsvinn vil det alltid være. Ambisjonen for et vannverk bør være å få lekkasjenivået ned på et økonomisk rimelig nivå (til ELL, Economical level of leakage). I København, hvor man nesten har nådd dette målet, er lekkasjenivået på 5 prosent.

Penger å spare ved optimering av vanntrykk

NIRAS hjelper forsyningsselskaper å verne om deres viktigste materielle aktiva, som er det store ledningsnettet. Samtidig jobber NIRAS tett med en rekke leverandører av komponenter, og vil alltid kunne komme med konkrete forslag til konstruksjon av alle deler av det fysiske ledningsnettet.