Fremmedvann

Water running down a sewage

Fremmedvann i avløpssystemet forårsaker mange problemer, som økt pumpemengde og forurensning av resipienter.

De fleste kommuner har i dag de samme problemene med fremmedvann, og bruker store ressurser på å løse problemene. Det er gjort store investeringer for å etablere separate avløpssystemer, og i mange områder har denne investeringen ikke gitt forventet og ønsket effekt.

NIRAS har lang erfaring med å hjelpe forskjellige kommuner å håndtere problemer med fremmedvann. Det er et problem som best løses ved hjelp av systematisk tilnærming og en kombinasjon av flere metoder. I den sammenhengen er det også viktig å se på nye, alternative løsninger på problemet med fremmedvann.

Fra enkel teknologi til høyteknologi

NIRAS bruker en enkel, konseptuell tilnærming for å finne fremmedvann i avløpssystemer. Denne tilnærmingen kalles zoom-modellen. Med den zoomer vi oss inn på de største problemene ved å bruke en lang rekke metoder, både høyteknologiske og de enkle, praktiske.

En av de høyteknologiske tilnærmingsmetodene er å bruke fiberoptiske kabler i avløpssystemet. Metoden kalles DTS – distributed temperature sensing. Temperaturforskjeller i kloakken kan indikere tilførsel av fremmedvann. Denne metoden brukes i et pilotprosjekt i Trondheim kommune i samarbeid med NTNU.