Forundersøkelser / Diagnosen

Vi må definere det gamle ledningsnettet som en pasient. Og enhver pasient må gjennomgå undersøkelser og vurderinger før man får stilt diagnosen. Med rett diagnose kan man også sette inn de rette tiltakene. Slik er det også med ledningsnettet. Grunnlaget for å kunne stille den rette diagnosen, får du fra forundersøkelser.

Når vann- og avløpsnettet skal fornyes, tar vi alltid utgangspunkt i siste versjon av ledningskartet. Her bør gatenavn, gårds-/bruksnummer og eiendomsgrenser inngå. Kumregistrering er innfallsporten til ledningene, og overflatefoto, kumfoto og nedmål er de viktigste opplysningene. Når diagnosen på ledninger skal stilles, bør alltid driftspersonell involveres. De kjenner ledningenes hverdag, med vannlekkasjer, kloakkstopper, tilbakeslag og reparasjoner.

Driftsdagboka i Gemini-VA o.l. kan også gi verdifulle driftsdata. Vi kan koordinere rørinspeksjon av selvfallsledninger, lekkasjesøking på trykkledninger og andre inspeksjonsformer.