Prosjekt

Fiberoptisk kabel finner regnvann på avveie med laser

Ved hjelp av en fiberoptisk kabel kan Trondheim kommune finne regnvann som er feilkoblet til avløpssystemet. Det sikrer mot overfylte pumpestasjoner og utgifter til en dyr beredskap.

Prosjekt

NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Prosjektet omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygging av ca. 12,5 km tofeltsveg, inkludert to store bruer over Randsdelva og Svenådalen på hhv. 560 m og 400 m lengde

View of a small village with a lighthouse
Prosjekt

Utsira kommune – energieffektivisering og fornybar energi

Kommunen ønsker å være et laboratorium for energiløsninger og har en nullutslipps-visjon fram mot 2020

Black building seen from parking area
Prosjekt

Måltidets Hus – Effektivisering av Ventilasjonsanlegg

Måltidets Hus er et eget bransjesenter i Ipark Stavanger og er et samlingssted for mat- og måltidsnæringen med Norges fremste miljø innen forskning, analyse, produktutvikling, og nettverksbygging

Picture in sunset overlooking water and small houses
Prosjekt

Sola kommune – Energi- og Klimaplan

Alle kommuner er forpliktet til å gjennomføre energi- og klimaplanlegging. Da Sola kommune lyste ut oppdraget gikk smi energi & miljø seirende ut av anbudskonkurransen.

Two men examining a sewer
Tjeneste

Oljeutskillerservice

Vi utfører driftskontroll med prøvetaking av oljeutskilleranlegg for over 1300 kunder i hele Norge. Vi hjelper blant annet Esso, Statoil, felleskjøpet og Avinor med å ivareta forurensingsforskriften kap. 15.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blant Skandinavias ledende
rådgivende ingeniørvirksomheter.

Med et bredt spekter av kompetanse innen prosessteknikk, industri og bygging av energi, miljø, vann og forsyning til infrastruktur, bistand og byplanlegging, bidrar NIRAS til løsninger på et stort antall store samfunnsmessige utfordringer.