Fiberoptisk kabel finner regnvann på avveie med laser

Ved hjelp av en fiberoptisk kabel kan Trondheim kommune finne regnvann som er feilkoblet til avløpssystemet. Det sikrer mot overfylte pumpestasjoner og utgifter til en dyr beredskap.

NIRAS er med på prosjektering av ny E16 Eggemoen - Olum

Prosjektet omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygging av ca. 12,5 km tofeltsveg, inkludert to store bruer over Randsdelva og Svenådalen på hhv. 560 m og 400 m lengde

Det motiverer meg å se resultatene

Å etterstrebe de beste løsningene gir de ansatte energi. For Stavanger kommune gir denne tilnærmingen Stavanger kommune meget god lønnsomhet i opgraderingen av sine ventilasjonsanlegg

Black building seen from parking area

Måltidets Hus – Effektivisering av Ventilasjonsanlegg

Måltidets Hus er et eget bransjesenter i Ipark Stavanger og er et samlingssted for mat- og måltidsnæringen med Norges fremste miljø innen forskning, analyse, produktutvikling, og nettverksbygging

View of a small village with a lighthouse

Utsira kommune – energieffektivisering og fornybar energi

Kommunen ønsker å være et laboratorium for energiløsninger og har en nullutslipps-visjon fram mot 2020

Picture in sunset overlooking water and small houses

Sola kommune – Energi- og Klimaplan

Alle kommuner er forpliktet til å gjennomføre energi- og klimaplanlegging. Da Sola kommune lyste ut oppdraget gikk smi energi & miljø seirende ut av anbudskonkurransen.

Two men examining a sewer

Oljeutskillerservice

Vi utfører driftskontroll med prøvetaking av oljeutskilleranlegg for over 1300 kunder i hele Norge. Vi hjelper blant annet Esso, Statoil, felleskjøpet og Avinor med å ivareta forurensingsforskriften kap. 15.

Rådgivende ingeniører

NIRAS er blant Skandinavias ledende
rådgivende ingeniørvirksomheter.

Med et bredt spekter av kompetanse innen prosessteknikk, industri og bygging av energi, miljø, vann og forsyning til infrastruktur, bistand og byplanlegging, bidrar NIRAS til løsninger på et stort antall store samfunnsmessige utfordringer.